หนังสือการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน

เล่าประสบการณ์เครือข่ายปทุมธานี

หนังสือเล่าประสบการณ์เครือข่ายชุมชนจัดการสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี โดยเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี เป็นการรวมกลุ่มของชุมชนที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์และการพัฒนาชุมชนของกลุ่มเล็ก ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป พื้นที่ปทุมธานี ชุมชนบางปรอกเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่รวมตัวกันเป็นในรูปแบบเครือข่ายชุมชน เมื่อประมาณปี 2547 ได้มีการปิดทางน้ำเชื่อมต่อระหว่างคลองชุมชน กับแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งผลให้ชาวชุมชนเดือดร้อนจึงได้รวมตัวกันคิดค้นแนวทางการแก้ปัญหา โดยการใช้น้ำชีวภาพบว่าบัดบำเสีย แก้ได้แต่ไม่ยั่งยืน จึงคิดค้นแนวทางการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแม่น้ำลำคลอง โดยการพัฒนาเรื่องถังดักไขมันในครัวเรือน จนเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในระดับชุมชน และเครือข่าย ทั้งใน และต่างประเทศจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายสามาชิก ดังคำกล่าวของคุณฉลวย กะเหว่านาค ประธานเครือข่ายฯ ที่ว่า “การทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมจะทำแค่คน ๆ เดียว ชุมชนเดียวย่อมสำเร็จได้ช้า แต่หากช่วยกันทำงาน ย่อมสำเร็จมากว่า” ดั่งคำพูดที่ว่า “ทำไปเรื่อยๆ ทำจนกว่าจะตาย”

จัดพิมพ์เมื่อ เมษายน 2556

Link : Open book


คนคุ้ยขยะ

คนคุ้ยขยะ พลิกกองขยะให้เป็นกองทุนชุมชน จากกองขยะอ่อนนุช ปฏิวัติมุมมองจากกองขยะ ซึ่งในยุคที่ประเทศกำลังประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั่วหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจนในสังคม ขยะที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้มูลค่านับหมื่นล้านบาทต่อปี หากนำมา หากนำมาจัดการอย่างถูกวิธีก็สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนจน

จัดพิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2545

Link : Open book

 


โลกขยะยุค 2000

ขยะจำนวนมหาศาล หากนำมาคัดแยกอย่างถูกวิธีโดยเฉพาะการคัดแยกจากครัวเรือน ก็จะได้ขยะที่สามารถนำไปใช้ได้ใหม่ถึงร้อยละ 40 ขยะเหล่านี้สามารถนำไปขายได้ถึงตันละ 2,500 บาท หรือวันละ 38 ล้านบาท หรือ 13,870 ล้านบาทต่อปี (สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2534)

จัดพิมพ์เมื่อ มกราคม 2544

Link : Open book

 


เยือนกวานฮาล็อก บางปรอกน่าอยู่

ชุมชนบางปรอกเป็นชุมชนไทยเชื้อสายมอญ ชุมชนหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี เป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีคลองบางปรอกไหลผ่าน นับว่าเป็นชุมชนที่สมบูรณ์แบบไทยๆ ชุมชนหนึ่ง ผมได้มีโอกาสไปชุมชนนี้เมื่อสักประมาณ 3 ปีที่แล้วแทบไม่น่าเชื่อเลยว่า ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานีจะมีชุมชนที่น่าอยู่อย่างนี้  แต่เมื่อลงไปสัมผัสและร่วมทำงานกับคณะกรรมการชุมชนและชาวบ้ านก็ ยิ่งประทับใจเข้าไปอีก ที่เห็นความมุ่งมั่นของประธานชุมชน คุณฉลวย กะเหว่านาค และคณะกรรมการชุมชนทุกท่านที่จะพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

จัดพิมพ์เมื่อ มีนาคม 2553

Link : Open book