เสียงจากชุมชนชาวบางขุนเทียน

ทุกวันนี้ชาวบ้านชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกำลังเผชิญกับปัญหาแผ่นดินชายฝั่งถูกกัดเซาะ ชายฝั่งบางขุนเทียนถือว่าเป็นพื้นที่วิกฤติ 1 ใน 4 แห่งของอ่าวไทยตอนบนที่มีการกัดเซาะรุนแรง และอีกปัญหาที่สำคัญคือน้ำเสีย ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อสัตว์น้ำที่อยู่ในคลองและในบ่อเลี้ยง

จัดพิมพ์เมื่อ มีนาคม 2553

Link : Open book