เยือนกวานฮาล็อก บางปรอกน่าอยู่

ชุมชนบางปรอกเป็นชุมชนไทยเชื้อสายมอญ ชุมชนหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี เป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีคลองบางปรอกไหลผ่าน นับว่าเป็นชุมชนที่สมบูรณ์แบบไทยๆ ชุมชนหนึ่ง ผมได้มีโอกาสไปชุมชนนี้เมื่อสักประมาณ 3 ปีที่แล้วแทบไม่น่าเชื่อเลยว่า ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานีจะมีชุมชนที่น่าอยู่อย่างนี้  แต่เมื่อลงไปสัมผัสและร่วมทำงานกับคณะกรรมการชุมชนและชาวบ้ านก็ ยิ่งประทับใจเข้าไปอีก ที่เห็นความมุ่งมั่นของประธานชุมชน คุณฉลวย กะเหว่านาค และคณะกรรมการชุมชนทุกท่านที่จะพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

จัดพิมพ์เมื่อ มีนาคม 2553

Link : Open book