เล่าประสบการณ์เครือข่ายปทุมธานี

หนังสือเล่าประสบการณ์เครือข่ายชุมชนจัดการสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี โดยเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี เป็นการรวมกลุ่มของชุมชนที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์และการพัฒนาชุมชนของกลุ่มเล็ก ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป พื้นที่ปทุมธานี ชุมชนบางปรอกเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่รวมตัวกันเป็นในรูปแบบเครือข่ายชุมชน เมื่อประมาณปี 2547 ได้มีการปิดทางน้ำเชื่อมต่อระหว่างคลองชุมชน กับแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งผลให้ชาวชุมชนเดือดร้อนจึงได้รวมตัวกันคิดค้นแนวทางการแก้ปัญหา โดยการใช้น้ำชีวภาพบว่าบัดบำเสีย แก้ได้แต่ไม่ยั่งยืน จึงคิดค้นแนวทางการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแม่น้ำลำคลอง โดยการพัฒนาเรื่องถังดักไขมันในครัวเรือน จนเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในระดับชุมชน และเครือข่าย ทั้งใน และต่างประเทศจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายสามาชิก ดังคำกล่าวของคุณฉลวย กะเหว่านาค ประธานเครือข่ายฯ ที่ว่า “การทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมจะทำแค่คน ๆ เดียว ชุมชนเดียวย่อมสำเร็จได้ช้า แต่หากช่วยกันทำงาน ย่อมสำเร็จมากว่า” ดั่งคำพูดที่ว่า “ทำไปเรื่อยๆ ทำจนกว่าจะตาย”

จัดพิมพ์เมื่อ เมษายน 2556

Link : Open book