คนคุ้ยขยะ

คนคุ้ยขยะ พลิกกองขยะให้เป็นกองทุนชุมชน จากกองขยะอ่อนนุช ปฏิวัติมุมมองจากกองขยะ ซึ่งในยุคที่ประเทศกำลังประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั่วหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจนในสังคม ขยะที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้มูลค่านับหมื่นล้านบาทต่อปี หากนำมา หากนำมาจัดการอย่างถูกวิธีก็สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนจน

จัดพิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2545

Link : Open book