การประกอบอาชีพของชุมชน

ตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่

15 สิงหาคม 2559 ชาวชุมชนท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมประเมินผลการทำงานในพื้นที่ท่าหินของกรมอุตุนิยมวิทยา

ความมั่นคงทางอาหาร :

วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เครือข่ายอาสาภัยพิบัติตำบลท่าหินและประมงอาสาร่วมวางแผนขยายแนวเขตอนุรักษ์ให้ครอบคลุมทั้งตำบล

Pages

Subscribe to RSS - การประกอบอาชีพของชุมชน