07 - เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

เกิดจากการรวมตัวของชุมชนจำนวน 14 แห่ง ในปี 2547 โดยเริ่มการเชื่อมโยงกันเรื่องการจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ การฟื้นฟูสภาพคลองต่างๆ 4 สายคลองสำคัญ ๆ  ประกอบด้วย  คลองในพื้นที่เมืองปทุมธานี คลองในพื้นที่สามโคก คลองเปรมประชากร และ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ (โดยประกอบด้วย 10 คลองย่อย) ที่เป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม นอกแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพ ฯ ตามลักษณะของการเชื่อมโยงตามระบบภูมินิเวศน์สายคลอง

รูปกิจกรรมเครือข่ายปทุมธานี

จากภาวะวิกฤติปี 2553 ปทุมธานี เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำมากผิดปกติทำให้น้ำท่วมสูงและขังนาน   ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนของชาวบ้าน นอกแนวคันกั้นน้ำ จำนวน 1,241 หลังคาเรือน    ประกอบด้วย พื้นที่สามโคก วัดราษฎร์รังสรรค์ ตำบลกระแชง ชุมชนบางโพธิ์เหนือ ชุมชนบางโพธิ์ใน ชุมชนคลองพิกุล ชุมชนวัดหงษ์ ชุมชนบางปรอก ชุมชนวัดโคก ชุมชนโสภาราม ชุมชนเทพพัฒนา ม.5 ตำบลหลักหก ชุมชนริมคลองรังสิต และชุมชนคูคตพัฒนา

เมื่อเกิดเหตุน้ำท่วม แกนนำเครือข่าย ฯ กว่า 20 คน  ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดย มีการสำรวจปัญหาผลกระทบและความต้องการได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีการระดมกำลังกันเพื่อทำกระสอบทรายกั้นน้ำ จัดเวรยามเฝ้าระวัง ตั้งโรงครัวทำอาหาร โดยได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ และภาคเอกชน

รูปกิจกรรมจังหวัดปทุมธานี

หลังภัยพิบัติมีการประชุมสรุปบทเรียนร่วมกัน พบว่า หน่วยงานราชการ ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที  การช่วยเหลือกันเองระหว่างชุมชนทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและเครือข่ายฯ ดีขึ้นมาก รวมทั้ง  หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้เห็นในพลังของเครือข่ายชุมชน

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยปทุมธานี

อาคารลอยน้ำปทุมธานีปัจจุบันเครือข่าย ฯ  มีกลุ่มมีอาสาสมัครพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน 30 คน เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และมีการขยายเครือข่ายสมาชิกเป็น 28 ชุมชน รวมทั้งมีการสำรวจปัญหาที่ดินของชุมชนและพบว่าชุมชนนอกพนังกั้นน้ำ ซึ่งอยู่ริมคลองแม้จะอาศัยมาเป็นเวลานาน ก็ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน จึงมีแนวโน้มที่จะถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ได้ เพราะรัฐบาลมีโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมขนาดใหญ่


There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - 07 - เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี