13 - เครือข่ายที่ได้รับผลกระทบจากการสัมปทานแร่(เหมืองทองพิจิตร)

เครือข่ายเหมืองแร่ทองคำจังหวัดพิจิตร

Facebook : https://www.facebook.com/pages/เหมืองทองคำพิจิตร/1436397813262763

จากการที่มีบริษัทเอกชนสัมปทานพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด คือ จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และ พิษณุโลก ในการทำเหมืองแร่ทองคำนั้น ทำให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งที่อยู่อาศัยในพื้นที่ติดเขตเหมืองแร่ดังกล่าวได้รับผลกระทบ ซึ่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทางชุมชนได้เรียกร้องการทำเหมืองแร่ได้ก่อให้เกิดการริดรอนสิทธิจากการใช้พื้นที่สาธารณะ และประชาชนได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมทั้งฝุ่น เสียงระเบิดภูเขา แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหิน นอกจากนั้นแหล่งน้ำผิดดินและใต้ดินได้ถูกปนเปื้อนมูลพิษและเหือดแห้งลงไป 

รูปเหมืองแร่ทองคำจังหวัดพิจิตร

การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นดินและการแพร่กระจายของสารพิษไซยาไนด์และสารหนูสู่แหล่งน้ำและผืนดิน เป็นการทำเหมืองแร่ทองคำที่ประเทศชาติและประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตอนแทนที่คุ้มค่ากับการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต ซึ่งปัจจุบันได้เกิดผลกระทบต่อประชาชน 3 ด้านหลัก ๆ คือ

  1. ด้านความเจ็บป่วย ชาวบ้านเป็นผื่นคันและเป็นแผลพุพองเป็นหนองจากน้ำที่อาบวและดื่ม และจากฝุ่นละออง ซึ่งมีผู้ป่วยมากกว่า 30 ราย และมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
  2. ด้านน้ำอุปโภค-บริโภค ในเขตหมู่บ้านเขาหม้อ หมู่ 9 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร น้ำฝนและน้ำประปาหมู่บ้านใช้ไม่ได้ ชาวบ้านต้องซื้อน้ำดื่มและน้ำใช้ในการประกอบอาหารและใช้ในครัวเรือนตั้งแต่ปี 2547 เฉลี่ยครอบครัวละประมาณ 5,400 บาทต่อเดือน  
  3. ด้านน้ำใช้ในการเกษตรจากการสำรวจพื้นที่เสียหายใน 3 จังหวัด ประมาณ 3,670 ไร่ พบว่าการทำนา ในพื้นที่จะขาดแคลนน้ำและน้ำในนาจะแห้งเร็วขึ้น ทำให้ได้ผลิตตกต่ำประมาณ 40 ถังต่อไร่ และเกษตรกรอื่น ๆ เช่น กระเจี๊ยบ ข้าวโพด มะม่วง จะได้ผลผลิตที่ลดน้อยลงเช่นกัน ส่วนเกษตรพืชสวนครัว พืชผักจะเกิดโรคใบหงิกงอและแคระแกรน 

รูปผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ทองคำจากปัญหาเบื้องต้นดังกล่าว จึงได้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเหมืองแร่ทองคำจังหวัดพิจิตรขึ้น เพื่อนำเสนอข้อมูลปัญหาต่าง ๆ สู่นโยบายและพยายามผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาทั้งระดับนโยบายและระดับจังหวัด  เพื่อให้โครงการเหมืองแร่ทองคำดำเนินการโดยไม่ทำให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สิทธิชุมชน สิทธิการอยู่อาศัยของประชาชน สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินในการทำมาหากิน รวมถึงไม่ให้การสูญเสียชีวิตของประชาชนอีกต่อไป


There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - 13 - เครือข่ายที่ได้รับผลกระทบจากการสัมปทานแร่(เหมืองทองพิจิตร)