คนไทยพลัดถิ่น คนไทยที่ถูกลืม

2 คนไทยพลัดถิ่นได้บัตรประชาชนแล้วและได้สัญชาติไทยโดยการเกิด

2 คนไทยพลัดถิ่นได้บัตรประชาชน ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับนางหนู พรมพัตร และนายทวี พรมพัตร ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์คนไทยพลัดถิ่นบ้านในตะ ต.ปากจั่น อ.กระบุรี ที่ได้บัตรประชาชนเป็นพลเมืองไทยโดยสมบูรณ์ และได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2555

คนไทยพลัดถิ่นถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับ ได้รับการปล่อยตัวแล้ว

วันที่ 10 เมษายน 2557 สวญ.ตรวจคนเข้าเมือง กน.แจ้งส่งตัวคนไทยพลัดถิ่นแล้วจำนวน 6 คน เพื่อกลับสู่ภูมิลำเนาแล้ว จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 คนไทยพลัดถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 7 คนกับพวกรวม 12 คน ถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่เข้าจับกุมเข้าจับกุมที่แพข้ามสมุทร ข้อกล่าวหามีความผิด ตาม พ.ร.บ.คนต่างด้าว พ.ศ. 2522