พลังชุมชนท้องถิ่นร่วมใจสู้ภัยพิบัติ

หนังสือพลังชุมชนท้องถิ่น ร่วมใจสู้ภัยพิบัติ จัดทำโดย มูลนิธิชุมชนไท : Chumchonthai Foundation สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ Thai Health Promotion Foundation ความจริงภัยพิบัติในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา เกิดขึ้นถี่และมากขึ้น รุนแรงขึ้น ทั้งโลก ทั้งแผ่นดินไหว พายุ น้ำท่วม ได้เกิดขึ้นเรื่อยๆ คิดว่าธรรมชาติกำลังสั่งสอนเรา มนุษย์ได้ทำกรรมกับธรรมชาติเป็นอย่างมากมนุษย์ขูดรีดธรรมชาติได้ทุกอย่าง การเกิดพิบัติภัยที่จริงแล้วเกิดจากมนุษย์ได้ทำขึ้น เมื่อก่อนเมืองไทยไม่มีภัยพิบัติมาก เพราะการอาศัยอยู่กับธรรมชาติ แต่ระยะหลังตั้งแต่สึนามิเป็นต้นมา ได้เกิดภัยพิบัติทั้งพายุ ดินถล่ม มาถึงมหาอุกภัยเมื่อปี 2554 คิดว่าธรรมชาติเตือนเรา ไม่ให้เราหลงระเริงแข่งขันกันเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ภัยพิบัติแต่ละครั้ง ได้แสดงให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นคุณสมบัติ อันประเสริฐของคนไทย คือ การมีน้ำใจ การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญมาก และคนไทยควรรักษาและหวงแหนไว้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ความจริงเราเกือบจะลืมกันไปแล้ว

จัดพิมพ์เมื่อ ธันวาคม 2558

Link : Open book