คนไทยพลัดถิ่นได้บัตรเพิ่มอีก

วันนี้ 25 เมษายน 59 พี่น้องเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดระนอง ส่งข่าวสุดแสนดีใจ ว่า ได้รับบัตรประชาชน 18 คน หลังติดตามการแก้ปัญหา มาอย่างต่อเนื่อง กว่า 15 ปี วันนี้ฝันของคนไทยพลัดถิ่นทะยอยเป็นจริงเรื่อย ๆ แล้วครับ หลังจากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตได้ลงพื้นที่คนไทยพลัดถิ่นจังหวัดระนอง เพื่อช่วยเหลือในการทำเอกสารยื่นคำขอเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา