ปฏิรูปการแก้ปัญหาชาวเล สู่การปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม