สึนามิ คลื่นแห่งการปฏิรูป

Tsunami : Waves of reform : หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงโดยผู้ที่ประสบการณ์ตรงได้คลี่ให้เห็นความดีงามของสังคมไทย สังคมโลก ความสำเร็จ ความบกพร่อง ความผิดพลาดทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้เผยให้เห็นธาตุแท้ของสังคมไทย ทั้งในยามปกติ และยาววิกฤติ โดยเผยให้เห็นสิ่งที่คิดว่าไม่น่าจะมีอดีตที่ซุกซ่อนไว้ อันก่อให้เกิดการปฏิรูปเกือบจะทุกด้านและเป็นการปฏิรูปจากฐานรากจากล่างขึ้นบน

จัดพิมพ์เมื่อ ตุลาคม 2558
Link : Open book