คู่มือการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชน

หนังสือ คู่มือการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชน ที่เกิดจากประสบการของผู้ประสบภัยที่ผ่านมา การสรุปบทเรียนครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อเป็นแนวทางให้ชุมชนอ่านเข้าใจง่าย ๆ และเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติได้จริง ซึ่งอาจไม่ใช่ทั้งหมดของสูตรสำเร็จ อย่างน้อยที่สุดทางผู้จัดทำก็ถอดจากการปฏิบัติการจริงในพื้นที่มาแล้วทุกภัยพิบัติ อยากให้ผู้อ่านปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของชุมชนตนเอง

จัดทำโดย มูลนิธิชุมชนไท (Chumchonthai Foundation) 11 ซ.กรุงเทพกรีฑา 1 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จัดพิมพ์เมื่อ พฤษภาคม 2560

Link : Open book