ถูกจับ ถูกยึดเรือ ปัญหาใหญ่ของชาวเลเกาะเหลา จ.ระนอง ที่ต้องช่วยกันดูแล

ความด้อยโอกาสในเรื่องการศึกษา ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ และไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ของชาวมอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง หากเปรียบเทียบกับกลุ่มชาติพันธ์ชาวเลในแถบชายฝั่งอันดามัน ด้วยกัน จึงเป็นสาเหตุหลักทำให้ถูกนายทุน ล่อล่วงข้ามฝั่งไปลักลอบจับปลิงทะเล ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จนถูกจับกุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา /ติดตามจากรายงานคุณกวีวงศ์ ธีระกุล

ดูวีดีโอนี้ ใน Thai PBS ศูนย์ข่าวภาคใต้