โอสถสภาเยี่ยมชาวเลอูรักราโว้ย มอร์แกน และมอแกลน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 14.30 น. นางปรีดา คงแป้น จากมูลนิธิชุมชนไท และคุณประสาร มฤคพิทักษ์ อาจารย์กรรณิกา บรรเทิงจิตร์ จากโอสถสภา ได้ลงเยี่ยมชุมชนชาวเลราไวย์ ภูเก็ต ซึ่งในการไปเยือนชาวเล อูรักราโว้ย มอร์แกน และมอแกลน ที่มีวิถีชีวิตในการหาอยู่หากินกับทะเลและอยู่อาศัยที่หาดราไวย์มาหลายชั่วอายุคน แต่กำลังถูกพลังทุนเอกชนเบียดขับและระราน โดยนายทุนฟ้องหาว่าบุกรุกที่ แต่แล้ว ศาลได้สั่งยกฟ้อง โดยศาลได้ระบุว่าหลักฐานของโจทก์มีข้อพิรุธหลายอย่างในการออกโฉนด จึงพิจารณายกฟ้อง 

ชุมชนชาวเลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา ชาวบ้านได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสังคมสาธารณะ เช่น การช่วยกันเก็บขยะริมชายหาด การร่วมกันสร้างทางเดินเท้าภายในชุมชน การร่วมกันทาสีบ้านเพื่อความสดใสให้กับชุมชน และการช่วยกันแก้ปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากคลองหลาโอน ที่เคยเป็นคลองหลักในการระบายน้ำฝนในชุมชน แต่ตอนนี้คลองหลาโอนถูกเอกชนถมแล้ว โดยอ้างสิทธิในที่ดินตามโฉนด ทำให้ปัจจุบันนี้ชุมชนราไวย์มีน้ำท่วมขังทุกครั้งที่มีฝนตกหนัก