ย้อนรอย 470 วัน น้ำท่วมใหญ่ชะอวด


ภาพน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อมกราคม 2560

20 เมษายน 2561
ย้อนรอย 470 วัน น้ำท่วมใหญ่ชะอวด

(ลิ้งวีดีโอการเสวนา)  (facebook)

จากผู้ประสบภัยน้ำท่วมชะอวด เมื่อต้นปี 2560 หลายคนคงได้มีโอกาส ช่วยเหลือ สนับสนุนฟื้นฟูชุมชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้างไม่มากก็น้อย เช่นการบริจาคเงิน บริจาคข้าวสาร อาหารแห้งและคงจำภาพได้คิดตา น้ำท่วมภาคใต้

การช่วยให้ผู้ประสบภัยช่วยเหลือตัวเองได้ คือแนวทางที่เครือข่ายภัยพิบัติชุมชน ยึดมั่นในแนวทาง ร่วมกับ มูลนิธิชุมชนไท สสส. พอช. ลงไปในพื้นที่ และจัดระบบชุมชนให้จัดตั้งศูนย์ผู้ประสบภัย จัดตั้งครัวกลางทำ อาหารกินกันเอง การทำข้อมูลผู้ประสบภัยเพื่อวางแผนช่วยเหลือกันเอง และผู้ประสบภัยต้องลุกขึ้นมาบริหารจัดการเอง ถือเป็นการก่อเกิดกระบวนการชุมชน ลุกขึ้นมาจากผู้ประสบภัยเป็นผู้ช่วยเหลือภัยพิบัติ

การช่วยเหลือให้เขาช่วยผู้อื่นได้ ซึ่งในช่วงเกิดภัยพิบัติ มูลนิธิชุมชนไท สสส. พอช. ทำหน้าที่เป็นหน่วยประสาน สนับสนุน จากผู้บริจาค ที่เข้าใจแนวทางชุมชนจัดการภัยพิบัติ ให้ชุมชนบริการทรัพยากร ของบริจาคตรงไปที่ชุมชน ศูนย์ชุมชน เป็นเครื่องมือให้เกิดความเชื่อมั่น ในศักยภาพ และฝึกให้ผู้ประสบภัยเป็นผู้ให้ ตั้งแต่ต้น คือให้มีการสำรวจชุมชนใกล้เคียง ในพื้นที่ประสบภัย และจัดระบบเพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆ ที่ยังมีตกค้างจากการช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยได้ช่วยเหลือกันเอง จนเกิดเป็นเครือข่ายผู้ประสบภัยชะอวด-เชียรใหญ่ และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

การช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ เป็นอีกแนวทางหลักของเครือข่าย มูลนิธิชุมชนไท สสส. พอช. ที่ส่งเสริมชุมชนที่ก่อเกิดขึ้นในช่วงภัยพิบัติ ให้ลุกขึ้นมารวมตัว ในการทำแผนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัต ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการสนับสนุนงบประมาณ กระบวนการการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโดยความร่วมมือกับภาคีภาครัฐ เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ถูกทาง จะเป็นการยอมรับศักยภาพชุมชน การให้โอกาสชุมชนได้เรียนรู้ และลุกขึ้นมาบริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยเป็นภาระสังคม/หน่วยงานรัฐให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งชุมชนเองจะเกิดความเสียหายน้อยที่สุด

ทางเครือข่ายจึงจัดงาน “ย้อนรอย 470 วัน น้ำท่วมชะอวด” ขึ้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนท่าสะท้อน โดยมีนายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเป็นประธานเปิดงาน มีกรมชลประทานร่วมให้ความเห็น มีรักษาการนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ร่วมประกาศแนวทางชุมชน มีผู้แทน ปภ.จังหวัด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนนครฯ ร่วมเรียนรู้ให้กำลังใจ เครือข่ายภัยพิบัติชุมชนภาคใต้ และผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมงานหลายร้อยคน

ภัยพิบัติลดความสูญเสียได้โดยส่งเสริมชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

ไมตรี จงไกรจักร์