พังงาแห่งความสุข สุขที่คุณสัมผัสได้

พังงาแห่งความสุข สุขที่คุณสัมผัสได้ เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นจากการถอดบทเรียนการทำงานของชุมชนร่วมกันของผู้นำชุมชนและประชาสังคมของจังหวัดพังงา ที่ทำงานร่วมกันมามากกว่า 20 ปี

จัดทำโดย มูลนิธิชุมชนไท (Chumchonthai Foundation) 11 ซ.กรุงเทพกรีฑา 1 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จัดพิมพ์เมื่อ กรกฏาคม 2561

Link : Open book