มูลนิธิชุมชนไทร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน ทำข้อเสนอต่อเวทีโลก

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 มูลนิธิชุมชนไท และองค์กรเครือข่ายชุมชน เข้าร่วมเวทีรับฟังผลกระทบจากการเปลี่ยนภูมิอากาศ "โลกร้อน" ของประชาสังคมจากทั่วโลกเพื่อจัดทำข้อเสนอต่อเวทีโลก เป็นการการจัดเวที
เจรจารอบพิเศษของ UN ที่กรุงเทพฯ

วันนี้ (8/9/61) ต่อเนื่องจากเวทีวันที่ 6/9/61 โดยองค์การ Action aid ประเทศไทย ได้จัดงานรณรงค์ เรื่องโลกร้อน ได้มีประชาสังคมเข้าร่วมเจรจาถกเถียง 91 ประเทศ กิจกรรมนี้มูลนิธิชุมชนไท เครือข่ายชาวบ้านได้มาเข้าร่วมด้วย 
 
วันนี้โลกเดินทางไกลเกินไปมากเราต้องมาถกเถียงกันถึง "ความเป็นธรรมทางภูมิอากาศ" เช่น ก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศที่ยากจน ที่ทำให้คนจนได้รับผลกระทบมากขึ้น เป็นต้น