กอ.รมน จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่รับทราบปัญหาของชุมชนชาวเลบ้านแหลมตงเกาะพีพี จังหวัดกระบี่

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ร.ท.ชยพัทธ์ ตาวัน และทีม กอ.รมน จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่รับทราบปัญหาของชุมชนชาวเลบ้านแหลมตงเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ มีผู้แทนชาวเลประมาณ 10 คน มาต้อนรับและสะท้อนสภาพปัญหาของชุมชน และได้สรุปข้อเสนอดังต่อไปนี้

  1. เสนอให้ตามเรื่องที่ดินพระราชทานของชาวเลแหลมตง 19 แปลง
  2. เสนอให้มีการขยับขยายพื้นที่ชุมชนเดิมชาวเลเคยอาศัยในพื้นที่ 4 ไร่ แต่ปัจจุบันมีเนื้อที่เหลือ 2 ไร่ มีบ้านกระจุกอยู่เกือบ 40 หลังคาเรือน
  3. เสนอให้เปิดทางหนีภันสึนามิ
  4. เสนอให้ชาวเลสามารถทำกินหรือทำประมงบริเวณใกล้ที่อยู่อาศัยที่ติดเขตอุทยานได้ 
  5. ตรวจสอบที่ดินบริเวณสุสานชาวเลและออกหนังสือ นสล.
  6. จัดระเบียบชายหาดหน้าหมู่บ้านชุมชน
  7. เสนอให้มีการแก้ไขเรื่องระบบสาธารณูปโภค เช่น เรื่องน้ำดื่ม น้ำใช้ในชุมชน  เรื่องทางน้ำใหล
  8. ให้ กอ.รมน.มีการประสานงานระหว่าง มูลนิธิชุมชนไท และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ ของชาวเลบ้านแหลมตง