น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก สโลแกน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 9 มกราคม 2562 ในงานมหกรรมชุมชนสุขภาวะ ณ ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เดินเยี่ยมบูธ มูลนิธิชุมชนไท ที่ได้จัดนิทรรศการ ที่ดินคือชีวิต และ การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงภัย​ โดยได้พบปะพูดคุยกับตัวแทนเครือข่ายชาติพันธุ์ชาวเล ตัวแทนเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติฯ และตัวแทนเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ตที่ได้ดำเนินงานแก้ปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต

ท่านอธิบดีบอกว่าในปี 2562 ได้มีแนวนโยบายหรือสโลแกนในการบริหารจัดการว่า ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลนจะมี​ "น้ำไหล​ ไฟสว่าง​ ทางสะดวก"​ ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าได้​ คนมั่นคง​ ป่ายั่งยืน โดย 80% ให้สิทธิชุมชนในการดูแลป่าชายเลน ส่วน 20% หน่วยงานราชการจะเป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ เพราะชุมชนอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว และป่าชายเลนอยู่ได้เพราะประชาชนได้ช่วยกันดูแล

ถ้าย้อนปีเมื่อปี 2550 ชุมชนคนจนในจังหวัดภูเก็ตกว่า 30 ชุมชน ได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่อง รวมกว่า 1 ล้านต้น ทำให้ในวันนี้จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น มีมากถึง 4,000 กว่าไร่ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการดูแลป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 12 ปีที่ผ่านมา เพื่อ

1. เกิดความร่วมมือด้านการฟื้นฟูป่าชายเลน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเมืองและครอบคลุมทั้งจังหวัด
2. เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูป่าชายเลนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
3. เกิดกติกาการจัดการพื้นที่ และการกันแนวระหว่างเขตการอนุรักษ์ป่าชายเลนและพื้นที่อยู่อาศัย อย่างชัดเจนและไม่มีการบุกรุกเพิ่ม 
4. เกิดความมั่นคงในพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชนคนจนในเมือง
5. เกิดแผนและโครงการความร่วมมือในการฟื้นฟูป่าชายเลนและการอนุรักษ์ทรัพยากร ฯ โดยชุมชนและท้องถิ่นเป็นแกนหลัก