30 years old Chumchonthai Foundation

สร้างบ้านให้ชาวเลมอแกนเกาะสุรินทร์ จ.พังงา ฟื้นฟูวิถีชีวิต ฟื้นฟูสุขภาวะชุมชน

จากกรณี วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 20.00 น. เกิดเหตุไฟไหม้ชุมชนชาวเลเกาะสุรินทร์ บริเวณอ่าวบอนใหญ่เกาะสุรินทร์ใต้ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ทำให้บ้านเรือนถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง 61 หลังคาเรือน ทำให้ชาวเลไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ขาดน้ำ อาหาร เครื่องใช้ต่าง ๆ โดยชาวเลได้รับได้รับเงินพระราชทาน จำนวนเงินหลังละ 17,000 บาท และงบประมาณจากจังหวัดพังงาช่วยเหลือหลังละ 33,000บาท ในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ นั้น

ในพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่รับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ โดยได้ให้มีการสร้างบ้านให้ชาวเลได้ ในขนาดบ้านกว้าง 3 x 6.5 เมตร นั้น ทางเครือข่ายชาวเลอันดามันและพี่น้องชาวเลมอแกนเกาะสุรินทร์เห็นว่ามีขนาดที่เล็กเกินไปในการใช้สำหรับการอยู่อาศัย

มูลนิธิชุมชนไท (มชท.) ได้ร่วมกับเครือข่ายชาวเล เครือข่าย คปสม. จัดทำข้อมูลร่วมกันนำเสนอการช่วยเหลือเกี่ยวกับการสร้างบ้านฯต่อระดับนโยบายเพื่อขอขยายขนาดบ้านเป็น กว้าง 5 x 6.5 เมตร ซึ่งกรมอุทยานฯได้เพิ่มเติมขนาดให้ และขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว

จากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้ มชท.ได้เปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือชาวเลฯ โดยได้รับเงินบริจาคมาแล้วกว่า 400,000 บาท และในเบื้องต้น มทช.ได้นำเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือชาวเลแล้วในเรื่องของการดำรงชีวิตเบื้องต้น เช่น จัดซื้อน้ำดื่ม ข้าวสาร ของใช้จำเป็น เช่น เครื่องนอน เครื่องครัว เป็นต้น ซึ่งในระยะต่อไปมูลนิธิชุมชนจะให้ชาวเลได้รวมกลุ่มกันเพื่อทำให้เกิดระบบสวัสดิการของชุมชนและช่วยเหลือกันเองได้ในระยะยาว

ท่านผู้มีจิตศรัทธายังสามารถบริจาคเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีนครินทร์
ชื่อบัญชี มูลนิธิชุมชนไท  ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี  061-0-24961-4

จำนวนเงินที่ยังไม่ได้ใช้ มชท.ได้ดำเนินการลงพื้นที่ประชุมพูดคุยกับชาวเลถึงความต้องการที่จะให้สนับสนุนในการช่วยเหลือในขั้นตอนการสร้างบ้าน เพื่อให้เป็นไปตามวิถีชีวิตชาวเลนั้น โดยชาวเลต้องการให้ต่อเติมระเบียง เฉลียงบ้าน ทั้ง 61 หลังคาเรือน และต่อเติมบ้านในหลังที่มีสมาชิกอยู่กันหลายคน จึงจะนำงบประมาณที่ได้รับบริจาคนี้ไปใช้ในการดำเนินการต่อไป

ในโอกาสนี้ มูลนิธิชุมชนไทจึงเรียนมาเพื่อทุกท่านทราบและ
ขอขอบพระคุณมากที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินมาเพื่อช่วยเหลือชาวเลในครั้งนี้

ความคืบหน้าถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562

ความคืบหน้าถึง 4 มีนาคม 2562