ชุมชนบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ซ้อมแผนเตือนภัยสึนามิ

ภัยพิบัติเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
จึงอยากเรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่
จงตื่นรู้ ตื่นตัว เตรียมพร้อม ซ้อมประจำ

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ร่วมกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง มูลนิธิชุมชนไท ทีมเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชนบ้านน้ำเค็ม ได้ร่วมจัดกิจกรรมขึ้น ณ โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ม. 2 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ที่นำทีมโดยนายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และส่วนราชการในจังหวัด อีก 50 หน่วย พร้อม พล.อ.อ.สมนึก สวัสดิ์ถึก ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศภช.ปภ. นายสุวัฒน์ พลับเพลิง รก.ผอ.ส่วนปฏิบัติการเตือนภัย ศภช.ปภ. และเจ้าหน้าที่จาก ศภช. นางเบ็ญจวรรณ อุดม รักษาราชการแทนหัวหน้าสนง. ปภ.จ.พังงา นายธงชัย หันช่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง นายมนัสศักดิ์ ยวนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 เจ้าหน้าที่และจิตอาสาได้ลงพื้นที่ ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ

การซ้อมครั้งนี้เสมือนให้เหมือนกับเกิดเหตุการณ์จริงอีกครั้งหนึ่งของชาวน้ำเค็ม บทสรุป คือ ศูนย์เตือนภัยต้องปรับระบบการซ้อม การเตือน และต้องปรับปรุงระบบหอเตือนภัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพท่ามกลางความเสี่ยงภัยของประชาชน เรื่องนี้ อาจต้องผลักดันเชิงนโยบายต่อไป

ชาวบ้านน้ำเค็ม จ.พังงา พื้นที่ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2547 ได้เข้าร่วมซ้อมแผนอพยพแผ่นดินไหวหนีคลื่นยักษ์สึนามิ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และรู้หน้าที่หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง เข้าใจเส้นทางการหนีภัย รู้ว่าจุดรวมพลหรือจุดปลอดภัยอยู่ที่ไหน เป็นต้น

วันนี้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ร่วมกับชาวบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ซ้อมแผนความพร้อมอพยพหนีภัยสึนามิ โดยได้สมมติเหตุการณ์ว่าเกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 9 ริกเตอร์ ความลึก 10 กิโลเมตร บริเวณหมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ห่างจากประเทศไทยประมาณ 440 กิโลเมตร คาดว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดคลื่นสึนามิ ทาง ศภช.ได้ส่งสัญญาณเสียงเตือนภัยไปยังพื้นที่เสี่ยงภัย จากนั้น ป้องกันและบรรเทาสารณภัยจังหวัดพังงาได้รับแจ้งจาก ศภช.ว่า ขณะนี้ได้รับการยืนยันการเกิดคลื่นสึนามิ จากข้อมูลสถานีวัดระดับน้ำจากเกาะเมียง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อ.คุระบุรี จ.พังงา และข้อมูลตามแบบจำลองคลื่นสึนามิ และข้อมูลจากแบบจำลองคาดว่าคลื่นสึนามิ จะเข้าชายฝั่งหาดแหลมโพธิ์ จังหวัดกระบี่ ในอีก 1 ชั่วโมง 25 นาที จึงให้ส่งสัญญาณเสียงเตือนภัยไปยังพื้นที่อีกครั้ง พร้อมให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ไปยังจุดปลอดภัย โดยจากการติดตามสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ พบว่า คลื่นได้เข้ากระทบฝั่งของจังหวัดพังงา ซึ่งมีความสูงคลื่นประมาณ 3 เมตร และได้ทำการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ไปยังจุดที่ปลอดภัย 100% แล้วตามแผนอพยพและเผชิญเหตุของจังหวัด พร้อมกระจายข้อมูลให้พื้นที่รับทราบ

หลังจากเกิดเหตุการณ์คลื่นสึนามิ พบว่า มีผู้บาดเจ็บทั้งในเหตุการณ์ และอุบัติเหตุบนถนนจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล โรงพยาบาลตะกั่วป่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเมฆาตะกั่วป่า และเจ้าหน้าที่ศูนย์เตรียมความพร้อมบ้านน้ำเค็ม ได้เข้าทำการช่วยเหลือ ทั้งผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์พัดถล่ม และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยให้อพยพเข้าที่ปลอดภัยซึ่งกำหนดไว้ที่โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม มีการตรวจสอบรายชื่อ แจ้งคนหาย และลงทะเบียนต่างๆ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของบุคคลในพื้นที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้าพื้นที่ จากนั้นสรุปความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว ต่อมา ได้สรุป และประเมินการซักซ้อมแผนความพร้อมป้องกันภัยสึนามิ

การซักซ้อมแผนความพร้อมรับมือพิบัติภัย ในพื้นที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ผลการซักซ้อมครั้งนี้ พบว่า ประชาชนเริ่มมีความชำนาญและรู้จักหน้าที่หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงก็สามารถเข้าใจว่าแต่ละคนมีหน้าที่ มีบทบาทอย่างไร โดยรับรู้ได้ว่าการพัฒนาเกิดจากการซักซ้อมให้เกิดความชำนาญ และรับรู้ถึงปัญหาได้เป็นอย่างดี

ข้อขอบคุณข้อมูลจาก :

https://mgronline.com/south/detail/9620000059980?fbclid=IwAR0oBZo-_8xggdnvK2HZ5qNL3aUYSTrDc7LDajuhzhQ5VpOWxTFxn2iDmCU

https://youtu.be/Cabn-7d-6sE

https://www.facebook.com/maitree.jongkraijug/posts/2627381007295106?__tn__=-R