เครือข่ายภัยพิบัติพังงาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตั้งครัวกลาง สำรวจ ทำแผน ช่วยเหลือ เตรียมพร้อมรับมือแบบยั่งยืน

เราออกพื้นที่ ไม่ใช่แค่ไปช่วย แต่เราไปชวน ตั้งหลักรับมือ ตั้งครัว สำรวจข้อมูล ทำแผน
ช่วยเหลือในภาวะวิกฤติ ให้รอดปลอดภัยจากภัยพิบัติ


19 กรกฎาคม 2562
เนื่องจากได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ อ.ตะกั่วป่า ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.62 ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตร ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 6 ตำบล 22 หมู่บ้าน ดังนี้

ตำบลบางนายสี
หมู่ที่ ๑ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๖ ครัวเรือน 
หมู่ที่ ๒ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๔ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๔ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 1 ครัวเรือน 
หมู่ที่ ๗ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๑๐ ครัวเรือน 

ตำบลบางไทร
หมู่ที่ ๑ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๔ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๒ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๑๕ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๓ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๓ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๔ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๑ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๕ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๑๐ ครัวเรือน 
หมู่ที่ ๖ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๒๐ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๗ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๑๗ ครัวเรือน 

ตำบลโคกเคียน
หมู่ที่ ๑ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๓๐ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๓ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๑๐ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๔ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๑๑ ครัวเรือน 
หมู่ที่ ๕ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๑๒ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๘ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๔ ครัวเรือน

ตำบลคึกคัก
หมู่ที่ ๑ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๑๐ ครัวเรือน 
หมู่ที่ ๔ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๘ ครัวเรือน

ตำบลบางม่วง
หมู่ที่ ๒ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๓ ครัวเรือน 
หมู่ที่ ๔ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๑๑ ครัวเรือน

ตำบลตำตัว
หมู่ที่ ๒ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๑ ครัวเรือน 
หมู่ที่ ๓ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๕ ครัวเรือน

รวม 6 ตำบล 22 หมู่บ้าน 196 ครัวเรือน

ว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า พร้อมนายสมศักดิ์ ชูแสง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง ร.ต.อ.นิพนธ์ พลอยขาว รอง ผบ ร้อย ตชด 425 นายกฤติยา ผลิโกมล นายก อบต บางไทร นายสมพร กสิรักษ์ นายก อบต โคกเคียน นายสมชาย ประเสริฐพรพงษ์ นายก ทต บางนายสี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสามัครกู้ภัย นำโดย นายประยูร จงไกรจักร ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย โดยได้ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ส่วนหน้า) ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางไทร อ ตะกั่วป่า และได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอตะกั่วป่าลงพื้นที่ประสบภัย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อปท. กำนันผู้ใหญ่บ้านให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย อนึ่งผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ได้จัดส่งเจ้าหน้ามาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่ ม.3 ตำบลโคกเคียน และในเบื้องต้น พื้นที่ที่จำเป็น เร่งด่วน อปท.ในพื้นที่ ได้จัดตั้งครัวกลางและผลิตแจกจ่ายข้าวกล่อง ไปยังผู้ประสบภัย โดยทีมอาสาสมัครชุมชนบ้านน้ำเค็มลงพื้นที่หนุนกระบวนการประสานกับนายอำเภอ นายก อบต.บางไทร ให้เกิดกระบวนการทำแผนที่ประสบภัยและจัดตั้งครัวกลางทันที

20 กรกฎาคม 2562
ทีมอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนบ้านน้ำเค็ม ลงช่วยเหลือพื้นที่ น้ำท่วม ตำบลโคกเคียนต่อวันนี้ หลังจากเมื่อวาน ลงพื้นที่บางไทร
ตำบลโคกเคียน
หมู่ที่ ๑ ได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๓๐ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๓ ได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๑๐ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๔ ได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๑๑ ครัวเรือน 
หมู่ที่ ๕ ได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๑๒ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๘ ได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๔ ครัวเรือน

จังหวัดพังงา สภากาชาดไทย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ทีอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนบ้านน้ำเค็ม พร้อมเรือกู้ชีพ ร่วมกับผู้นำท้องที่ ทัองถิ่น อาสาสมัครกู้ภัย และพลเมืองจิตอาสา ร่วมกันแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย

การลงพื้นที่ โดยการนำของนายประยูร จงไกรจักร์ ไปช่วยให้เขาปลอดภัย และพยุงชีพได้ ควบคู่ไปกับการจัดระบบชุมชน ทำแผนที่ ข้อมูลไปด้วย พร้อมเตรียมคนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในอนาคต