ทะเลบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา กำลังส่งผลกระทบอย่างหนัก ต่อนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ชาวประมง แพปลา ท่าเรือข้ามฟาก และ ประชาชน

ภัยพิบัติธรรมชาติที่ค่อย ๆ เกิดขึ้นทีละน้อยทุก ๆ วัน จนทำให้ปากร่องน้ำ บริเวณทะเลบ้านน้ำเค็มที่ถูกแรงคลื่นได้พัดพาทรายเข้ามาขวางทางเดินเรือ ทำให้ร่องน้ำแคบ ตื้นเขิน ทำให้เรือล่มหรืออับปางได้ง่าย และในบริเวณนั้นยังไม่มีแนวกันคลื่นหรือแนวชะลอคลื่น จึงทำให้คลื่นมีความรุนแรงซัดเข้ามาที่ ท่าเรือ แพปลา ท่าเรือข้ามฟาก จนทำให้ประชาชน ชาวประมง และนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ต่างได้รับผลกระทบอย่างหนัก ซึ่งในบริเวณปากร่องน้ำนั้น ในแต่ละปีจะมีเรือประมงพื้นบ้าน เรือประมงขนาดกลางอับปาง ล่ม สูญหายไปแล้วจำนวนหลายลำ ชาวบ้าน ชาวประมง จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ตามแนวทางที่หน่วยงานรัฐได้ศึกษาและวางแผนไว้แล้ว

จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2562 เรือประมงติดบริเวณร่องน้ำที่ชายหาดสวน 5 บ้านน้ำเค็ม ม.2 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา อยู่ในสภาพกำลังจะล่ม อับปางจมทะเล มีลูกเรือ 27 คน สามารถช่วยเหลือได้แล้ว ส่วนเรือ ทีมเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติบ้านบ้านน้ำเค็ม พร้อมกำลังอาสาสมัคร เรือกู้ภัย 2 ลำ ลูกเรือ ชาวบ้านบ้านน้ำเค็ม ผู้นำท้องที่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และรถแม็คโคร ได้ร่วมมือกันกู้เรือ โดยใช้เวลา 2 วันในการกู้เรือ คือ ตั้งแต่วันที่ 23 ถึง 24 ส.ค.2562 จึงสามารถดึงเรือขึ้นมาได้  


วันที่ 26 ส.ค.2562 ได้มีเวทีประชุมอนุกรรมการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยมีนายประถม รัสมี  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 8 เป็นประธาน ในวาระเรื่องปากร่องบ้านน้ำเค็ม เพื่อหาทางออกเร่งด่วนร่วมกัน

เนื่องจากปัญหาปากร่องบ้านน้ำเค็มตื้นเขินและที่ผ่านมาหน่วยงานมีแนวคิดจะแก้ไข มีเวทีศึกษา มีการออกแบบ มีส่วนร่วมและเห็นตรงกันว่าต้องขุดปากร่องบ้านน้ำเค็ม เปิดทางเข้าออกและหามาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง แต่ยังไม่ได้ดำเนินงาน จนทำให้ปัจจุบันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง ปากคลองน้ำเค็มเข้าขั้นวิกฤติและต้องได้รับการแก้ปัญหาเร่งด่วนที่สุด

นายไมตรี จงไกรจักร ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท ในฐานะอนุกรรมการ  และนายวิรัตน์ นนทอง ประธานกลุ่มเรือประมงขนาดกลาง ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อที่ประชุม และที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อเสนอทั้ง 4 แนวทาง ดังนี้

  1. ผลักดันประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ให้สามารถใช้งบประมาณภัยพิบัติช่วยเหลือ ฟื้นฟูปากร่องได้ โดยขอให้ อบต. รายงานเรื่องเร่งด่วนนี้มาอำเภอ และให้อำเภอทำเรื่องเร่งด่วนมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาประกาศ โดยผู้ว่าฯ จะดูองค์ประกอบ ความจำเป็น อีกครั้ง
  2. ให้เสนอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีประกาศกระทรวงทรัพย์ เพื่อแก้ปัญหาปากร่องน้ำเค็มเฉพาะพื้นที่ เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเร่งด่วน โดยจะประชุมกรรมการจังหวัด ในวันที่ 28 ส.ค.2562 ก่อนนำสรุปส่งเข้า ครม.ต่อไป
  3. ให้ สนง.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นเจ้าภาพในการผลักดันการแก้ไขประกาศกระทรวงทรัพย์เขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้อย่างยั่งยืนจากเกาะคอเขาถึงเขาหลัก จังหวัดพังงา
  4. ให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นเจ้าภาพในการเตรียมการประกาศพื้นที่หาดในการแก้ปัญหาให้ประชาชน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตาม ม.21 (4) ต่อไป

หมายเหตุ

จากเหตุการณ์นี้ ในขณะที่ชาวบ้านช่วยกันดึงเรืออยู่นั้น เชือกที่ดึงเกิดขาดทำให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตะกั่วป่า 26 คน โดยว่าที่ร้อยเอกพงศ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า และ ปภ.พังงา ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจ ชาวบ้านที่บาดเจ็บได้รับการรักษาและสามารถกลับบ้านได้ 24 คน ส่วนอีก 2 คนต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อ เนื่องจากกระดูกแตก