ชาวบ้านทับยางสู้ไม่ถอย แก้ไขปัญหาที่ดินอย่างยั่งยืน

30 กันยายน 2563 นางทัศนา นาเวศน์ แกนนำชุมชนทับยาง จังหวัดพังงา ได้บอกว่า ชาวบ้านชุมชนบ้านทับยาง จังหวัดพังงา ถูกกล่าวหาว่าเป็นชุมชนบุกรุกที่ดินสัมปทานบัตรเหมืองแร่ ซึ่งเป็นการกล่าวหาในขณะที่ยังอยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหาและการพิสูจน์ความจริงในสิทธิที่ดิน ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยในคณะกรรมการฯชุดนี้มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันแก้ไขปัญหา

ในวันนี้ ชาวบ้านได้มาร่วมกันยื่นหนังสือต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอความเป็นธรรมและข้อให้รัฐมีการดำเนินการในการปกป้องชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาชุมชนทับยางถูกผู้ไม่หวังดีข่มขู่ รุกรานมาอย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านต้องต่อสู้ด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อที่จะให้เกิดการแก้ไขปัญหา และวันนี้ก็เช่นเดียวกัน เมื่อชาวบ้านยังถูกกล่าวหา ถูกรุกราน ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันลุกขึ้นสู้ และได้มายื่นหนังสือถูกผู้ว่าราชการจังหวัดในการขอให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน