ระนองการ์ดยังไม่ตก

12 พ.ย. 2563 เครือข่ายในชุมชนจังหวัดระนอง ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 อย่างต่อเนื่อง โดยชุมชนได้จัดทำแผนร่วมกันในการป้องกันโควิด-19 และการสร้างเศรษฐกิจชุมชนในยามวิกฤตกับ สาธารณสุขจังหวัดระนอง  หอการค้า  สภาองค์กรชุมชน  พอช.  ท่องเที่ยวชุมชน  สภาเกษตร  และอีกหลายหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสาธารณสุข จังหวัดระนอง