บัตรประชาชนใบแรกของชาวเลชุมชนเกาะเหลา จังหวัดระนอง

29 ธันวาคม 2563 ชาวบ้านคนไทยพลัดถิ่น (ชาวเล) ชุมชนเกาะเหลา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จำนวน 30 กว่าคน ได้เดินทางด้วยเรือออกจากเกาะด้วยความดีใจ เพื่อไปยังอำเภอเมืองในการทำบัตรประชาชน ครั้งแรกของพวกเขา ตามกฎหมายสัญชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2555