ชุมชนหาดสวนสุข ปั้นอิฐสร้างบ้านสร้างสุขให้คนอุบลฯ แต่ตนเองกำลังไร้บ้าน อาชีพกำลังหายไป

#บ้านไร้เสียง ตอนชุมชนหาดสวนสุข เป็นชุมชนมีอาชีพปั้นอิฐ ได้สั่งสมภูมิปัญญามาแต่โบราณกาล ช่วยเมืองอุบลผ่านพ้นวิกฤติไฟไหม้ทั้งเมือง ที่เกิดขึ้นครั้งใหญ่ ๆ ถึง 3 ครั้ง ทำให้เมืองอุบลฟื้นตนเองได้เร็วมาก เพราะเมืองอุบลฯ มีโรงเตาเผาอิฐเป็นของตนเอง แต่ผู้คนก็ได้ลืมชุมชนที่ช่วยเมืองอุบลฯเร็วเช่นกัน ทำให้ไม่มีเรื่องเล่ามาให้ลูกหลานรุ่นหลังให้ได้ยิน  สิ่งที่ทำให้คนรุ่นเก่า ๆ ได้นึกถึง คือ ทุกตึกเก่าแก่ในเมืองอุบลฯ ชาวาบ้านหาดสวนสุขท้าให้ไปทุบดู พิสูจน์ความทนทานของอิฐที่พวกเขาได้สร้างขึ้นด้วยความตั้งใจ เพื่อพิสูจน์ความแกร่งได้ วันนี้ชุมชนหาดสวนสุขกำลังส่งเสียงบอกอะไร ความสุขสบายใจกำลังโบยบิน บ้านและที่ดินเริ่มสั่นคลอน หรือผืนดินที่เคยนอนจะเป็นอื่น ถ้าคิดจะยกเป็นมรดกลูกหลาน อาจยกให้ได้แค่สัญญาเช่ารายปีจาก อบจ. เท่านั้นแต่วันนี้ เป็นวันการรวมตัวของพี่น้องหาดสวนสุขอีกครั้ง เพื่อปกป้องอาชีพ  ครอบครัวและความเป็นคนบนผืนดินไทย


ขอบคุณเนื้อหาจากเฟสบุ๊ก บ้านไร้เสียง