ชุมชนกิ่งแก้วร่วมใจซอย 1 จ.ภูเก็ต นำร่องการอยู่อาศัยแบบพี่น้อง พึ่งพากัน

24 ม.ค.2564 ชุมชนกิ่งแก้วร่วมใจซอย 1 จ.ภูเก็ต พื้นที่โฉนดชุมชน ได้นำร่องการพึ่งพิงพึ่งพาอยู่อาศัยกันแบบพี่น้อง 

โฉนดชุมชน คือการที่คนในชุมชนอยู่ด้วยกันแบบเป็นพี่เป็นน้อง ดูแลรักษาทรัพยากรด้วยกัน มีกติกาในการอยู่อาศัยร่วมกัน และเป็นการวางฐานราก สร้างความมั่นคงในที่ดินให้ลูกหลาน นี้คือบทพิสูจน์บทหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือกันในสภาวะวิกฤต โดยนำร่องที่ชุมชนกิ่งแก้วร่วมใจ ซอย 1 เป็นชุมชนที่ได้ผ่านการอนุมัติโฉนดชุมชนแล้ว และเป็นสมาชิกในเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต

การช่วยเหลือกันในสภาวะวิกฤตนี้ โดยชาวบ้าน เดิมจ่ายค่าไฟยูนิตละ 6 บาท ทางกลุ่มออมทรัพย์ ได้นำกำไรที่เกิดจากเงินสะสมสมาชิกในชุมชน นำมาแบ่งเบาภาระ โดยให้ชาวบ้านในชุมชนจ่ายค่าไฟยูนิตละ 3 บาท โดยเป็นมติในการประชุมของชุมชน ทำให้สมาชิกในชุมชนวันนี้มีรอยยิ้มกันทุกคน


ขอบคุณภาพและเนื้อหาจากทรงกลม อิ่มจิตร