มูลนิธิชุมชนไท เดินหน้าสร้างความมั่นคงที่อยู่อาศัย สิทธิที่ดิน การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนเมืองภูเก็ต

ที่อยู่อาศัยคนจนเมือง วันนี้ยังไม่มั่นคง โดยเฉพาะคนจนเมืองภูเก็ตที่ต้องเช่าบ้านกันมากว่า 20 ปี ยังไม่มีโอกาสที่จะให้ตัวเองมีบ้านที่มั่นคงสักหลังเพื่อครอบครัว

20 ก.พ.2564 มูลนิธิชุมชนไท เดินหน้าสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย โดยแนวทางโครงการบ้านมั่นคงคือความฝันของสมาชิกชุมชนเมือง คนที่เช่าบ้านที่รวมตัวกัน ร่วมกันออมเงินมากว่า 4 ปี วันนี้โอกาสก็เปิดแล้ว พวกเราทีม #มูลนิธิชุมชนไท ได้จัดประชุมจัดระบบ จัดกระบวนการ จัดตั้งกรรมการ และจัดทำแผนการขับเคลื่อน โดยตั้งเป้า 1 ปี ว่าจากนี้ไปต้องได้รับอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 

เมื่อมีคนจนให้เราเข้าช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน เราไม่เคยรีรอและเราจะเดินไปให้ไกลกว่าแค่มีบ้าน แต่ชุมชนต้องร่วมสร้างสังคมร่วมกันด้วย

ณ #เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต