มูลนิธิชุมชนไท ขับเคลื่อนบ้านมั่นคงชุมชนสระต้นโพธิ์ ภูเก็ต ที่ได้บันทึกความร่วมมือ MOU กับกระทรวงทรัพย์ฯ แล้ว

20 ก.พ.2564 มูลนิธิชุมชนไท ขับเคลื่อนบ้านมั่นคงชุมชนสระต้นโพธิ์ จังหวัดภูเก็ต ที่ได้บันทึกความร่วมมือ MOU กับกระทรวงทรัพย์ฯ แล้ว และการจัดการแนวทางบ้านมั่นคงชุมชนสระต้นโพธิ์ จังหวัดภูเก็ต ตามระเบียบครบถ้วนทุกอย่างแล้ว แต่วันนี้ที่ดินยังไม่มั่นคง บ้านก็จึงไม่มั่นคงเช่นกัน  ทีม #มูลนิธิชุมชนไท  สำนักงานภูเก็ต จึงจัดประชุมหาแนวทางเพื่อหาที่ดินให้ชุมชนสระต้นโพธิ์ จำนวน 42 ครัวเรือน ต่อไป

เมื่อปี 2563 ชุมชนสระต้นโพธิ์ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการให้ชุมชนเป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มั่นคงในเขตพื้นที่ประกาศของกระทรวงทรัพย์ฯ แต่เวลาผ่านมานานแล้ว ขั้นตอนยังต้องรอมติคณะรัฐมนตรี 

ฉะนั้นในวันนี้ การประชุมจึงต้องมีการเตรียมคน เตรียมชุมชน เพื่อทำแผนการขับเคลื่อนการติดตามเรื่องที่ดิน ยังคงเดินหน้าต่อไป เพราะเรายังมิได้ย่อท้อต่ออุปสรรค เราจะเดินหน้าหาที่ดินแปลงอื่น ๆ ที่สามารถสร้างชุมชนได้ เพิ่มเติม  และอาจต้องเสนอ ครม.รับรอง ให้คนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงได้ต่อไป

และในวันนี้เรายังมี พอช. เป็นพันธมิตร สนับสนุนกระบวนการชุมชน ให้เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ได้สร้างสิทธิชุมชนให้เกิดขึ้นจริงได้