ขับเคลื่อนชี้แจงบ้านมั่นคง หมู่บ้านสามช่องใต้ 127 ครัวเรือน จัดตั้งกรรมการดำเนินงาน

วันที่ 26 ก.พ.2564 #มูลนิธิชุมชนไท สภาองค์กรชุทขนตำบบกะไหล  คณะทำงานบ้านมั่นคงพังงา  สมาคมประชาสังคมพังงา และขวนองค์กรชุมชนพังงา ลงพื้นที่หมู่บ้านสามช่องใต้ ม.8 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงาภายใต้การสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เพื่อขับเคลื่อนชี้แจงการดำเนินโครงการบ้านมั่นคง โดยบ้านช่องใต้ มีสมาชิก 127 ครัวเรือน 

ในการลงพื้นที่จัดประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ แนวทางการขับเคลื่อนชุมชน การพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาที่อยู่อาศัย ควบคู่กับการแก้ปัญหาที่ดิน โดยเมื่อชี้แจงทุกขั้นตอนแล้ว จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อลงพื้นที่สำรวจจัดเก็บข้อมูลชุมชนให้เสร็จภายใน 1 เดือน