ขับเคลื่อนชี้แจงบ้านมั่นคง หมู่บ้านบ้านควนคา 31 ครัวเรือน จัดตั้งกรรมการดำเนินงาน

วันที่ 27 ก.พ.2564 #มูลนิธิชุมชนไท ร่วมกับ สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข สภาองค์กรชุมชนตำบบตากแดด คณะทำงานบ้านมั่นคงชนบท โดยการสนับสนุนของ พอช. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนบ้านควนคา ม.4 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ ชายเกาะเล็ก ๆ จำนวน 31 ครัวเรือน เป็นชุมชนที่มีการสัญจรเดินทางโดยเรือ แต่ชุมชนนี้อาจมีปัญหาทับซ้อนเรื่องสิทธิในที่ดินอยู่ด้วย

การลงพื้นที่ครั้งนี้ นอกจากจะเดินสำรวจพื้นที่แล้ว ยังได้มีการจัดประชุมชาวบ้านเพื่อขี้แจงทำความเข้าใจให้ชุมชนรวมตัวกันทำข้อมูลชุมชน เพื่อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาที่อยู่อาศัย ให้คนบ้านควนคาได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพขีวิต ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงชนบท

ในการชี้แจงโครงการคือการสร้างแรงกระตุ้นการจัดกระบวนการให้ชุมชนได้ออกแบบการพัฒนาชีวิตชุมชนตนเอง ทั้งการซ่อมแซมบ้าน การพัฒนาสาธารณูปโภค การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาสังคม และการบริหารจัดการชุมชนตัวเอง เพราะ เมื่อชุมชนที่ขาดโอกาส ได้สร้างโอกาสลุกขึ้นมาพัฒนาชุมชนด้วยตัวเองแล้ว เราก็พร้อมหนุนช่วยให้เขาเดินเองได้อย่างยั่งยืน