เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ขับเคลื่อนหน่วยงานรัฐเร่งแก้ปัญหาพื้นฐานของชุมชน

6 มี.ค.64 ส.อบจ.จังหวัดภูเก็ต และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ชุมชนต้นโดพัฒนา จังหวัดภูเก็ต จากคำสั่งและมติที่ประชุมร่วมกับนายก อบจ.เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2564  โดยทางชุมชนเสนอให้ อบจ.ดำเนินการเรื่องน้ำประปา โดยในที่ประชุมผู้ใหญ่บ้านได้รับประสานกับเทศบาลให้ และการดำเนินการปรับรุงถนนเข้าชุมชน เกี่ยวข้องกับเจ้าของที่ดิน ทางชุมชนเสนอให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ประสานให้เกิดการตรวจสอบรังวัดใหม่อีกครั้ง และปักหลักเขตให้ชัดเจน โดยหากชาวบ้านล้ำเขตเอกชน ทาง ผู้ใหญ่บ้านจะให้คุยเป็นราย ๆไป โดยทางผู้ใหญ่บ้านจะดำเนินงานขอความอนุเคราะห์กับเอกชน ขอนำรถน้ำผ่านทางเข้าออกให้ ส่วนกรณีติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราวที่ชุมชนปูดำ ทาง ส.อบจ.รับเรื่องนี้ไว้และจะลงไปดูพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาต่อไป