แผนแก้ปัญหาผู้ประสบภัย กรณีบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา