นักข่าวพลเมือง : ภารกิจกู้เรือจม ความร่วมมือของชุมชนเลราไวย์