ชาวเล จากผู้บุกเบิกอันดามัน หลังเกลียวคลื่นสึนามิ ต้องกลายเป็นผู้บุกรุก