สิทธิชุมชนชาวเลกับเรื่องราวปัญหาที่ดิน ที่อยู่อาศัยของชาวเลอูรักลาโว้ย

ขอขอบคุณ รายการดีสลาตัน ณ แดนใต้