10 ปี สึนามิ Wave of Change คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 1/5 : ผู้รอดชีวิต