10 ปี สึนามิ Wave of Change คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 3/5 : วันทะเลคลั่ง