10 ปี สึนามิ Wave of Change คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 4/5 : หนีเพื่อรอด