10 ปี สึนามิ Wave of Change คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 5/5 : บทเรียน 3 ประเทศ