30 years old Chumchonthai Foundation

ข้อพิพาทที่ดิน บนหาดราไวย์ ถึงห้องเรียนนิติศาสตร์ภาคสนาม

คนเคาะข่าว ข้อพิพาทที่ดิน บนหาดราไวย์ ถึงห้องเรียนนิติศาสตร์ภาคสนาม 21/12/2016 บทเรียนจากกรณี ข้อพิพาทที่ดิน บนหาดราไวย์ จ.ภูเก็ตระหว่างชาวเลกับผู้ถือครองโฉนดที่ดิน รวมทั้งนายทุนที่ต้องการ เข้ามาทำประโยชน์ จนเกิดการกระทบกระทั่งกัน เรื่องนี้มีข้อเท็จจริง มีข้อกฎหมาย และมีแง่มุมที่น่าสนใจมากมายและในวันนี้จะเพิ่มแง่มุมที่ว่าด้วยการศึกษานิติศาสตร์ ในยุคใหม่ ที่ต้องการให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่จริงและได้ทำประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านที่ด้อยโอกาส ฟังมุมมอง จาก อ.คมสัน โพธิ์คง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต ตั้งปณิธาน ทวีปัญญาภรณ์ และ วัชรพล สุคนธวิท นักศึกษาชั้นปีที่3 คณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต จากจข้อพิพาทที่ดินราไวย์ ถึงห้องเรียนนิติศาสตร์ภาคสนาม

date_video: 
20161221