วัดนัดพบชาวเลชุมชนมอแกลนทับตะวัน-พังงา

date_video: 
20171119