ศาลภูเก็ตตัดสินชาวเลชนะคดี (ครั้งที่ 8)

date_video: 
20171117