นักข่าวพลเมือง : ชีวิตคนไทยพลัดถิ่นหลังได้รับบัตรประชาชน

date_video: 
20160823