เครือข่ายสิทธิคนจนภูเก็ต บุกศาลากลางทวงถามโฉนดชุมชน

ที่บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต ประมาณ 50 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการสำหรับพื้นที่ในส่วนของที่ดินป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินการโฉนดชุมชน และการแก้ปัญหาชุมชน

โดย นายทรงกรด อิ่มจิตร ผู้ประสานงานเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต กล่าวว่า การแก้ปัญหาเรื่องที่ดินในเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต ที่ผ่านมา มีพื้นที่ที่ผ่านมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. แล้ว และยังมีพื้นที่อื่นอีกรวม 17 ชุมชนของจังหวัดภูเก็ต ที่มีการนำเสนอเพื่อการแก้ปัญหาตามแนวทางโครงการโฉนดชุมชน จึงอยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้ามาช่วยสนับสนุนผลักดันในเรื่องนี้

ด้าน นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทางจังหวัดภูเก็ต จะรับเรื่องดังกล่าวไว้ และจะให้ทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ไปตรวจสอบดำเนินการต่อไป

ส่วนเรื่องการตั้งคณะกรรมการ เรามีคณะกรรมการโฉนดชุมชนอยู่แล้ว และได้ประชุมไปครั้งหนึ่งแล้วในเรื่องโฉนดชุมชน เมื่อประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และขณะนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมนำสู่คณะกรรมการอีกครั้ง

ที่มา : www.thaich8.com/news_detail/28915/เครือข่ายสิทธิคนจนภูเก็ต-บุกศาลากลางทวงถามโฉนดชุมชน

date_video: 
20170320