หนังสือคนไทยพลัดถิ่น

คนชายขอบจัดการตนเอง

 

คนชายขอบจัดการตนเอง
รูปธรรมการพัฒนาของชุมชนคนชายขอบด้านการยกระดับความสามารถในการปกป้องสิทธิให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายและนโยบายที่บังคับใช้ 

จัดพิมพ์เมื่อ เมษายน 2562

Link : Open book


 

ชีวิตที่เปลือยเปล่า ของไทยพลัดถิ่น

ไทยพลัดถิ่นทำมาหากิน ปฏิบัติความเป็นไทย ทำบุญเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำและสองด้านของภูเขา พวกเขาเป็นไทย หาใช่พม่า เพียงแต่รัฐไทยไม่ให้เขาเป็นไทย เพราะรัฐไทยหยุดยั้งความเป็นไทยไว้ที่พรมแดนธรรมชาติ...เอาพรมแดนธรรมชาติแบ่งชีวิต แบ่งไทย มิได้เอาพรมแดนความเป็นชาติและความเป็นไทยแบ่งความเป็นไทยและความเป็นชาติออกจากพม่า ชาติและไทยส่วนหนึ่งจึงกลายเป็นคนไทยพลัดถิ่น คนเถื่อนทั้งในพม่าและในไทย ชีวิตไทยพลัดถิ่นจึงเป็นชีวิตที่ไร้สิทธิ ไร้เสียง ไร้สรรพสำเนียงและไร้ชีวิต เป็นชีวิตที่เปลือยเปล่า เวลาหนาวก็หนาวกว่า เวลาร้อนก็ร้อนยิ่ง เป็นชีวิตที่ไร้ค่า ไร้ความหมาย ไม่มีที่ไป และไปไหนไม่ได้ ...

จัดพิมพ์เมื่อ กุมภาพันธ์ 2552

Link : Open book


 

เยือนไทยพลัดถิ่นในพม่า

ปัจจุบันเรามีหนังสือ ภาพยนต์ สารคดีเกี่ยวกับพม่าไม่น้อย แต่เรื่องราวคนไทยพลัดถิ่นในดินแดนดังกล่าวแทบไม่มีใครกล่าวถึง จนเป็นที่มาของการเยือน 2 ตุลาคม 2549 เราเริ่มเดินทาง เรารู้ว่าพื้นที่ที่มีคนไทยพลัดถิ่นอาศัยอยู่ คือ มะลิวัลย์ ตลาดสุหรี ปกเปี้ยน เล็งย่า สิงขร และตะนาวศรี 

จัดพิมพ์เมื่อ ตุลาคม 2549

Link : Open book