ย้อนมองสามชุกตลาดร้อยปี

ย้อนมอง...สามชุกตลาดร้อยปี...กว่าจะถึงวันนี้ ในโอกาสรับมอบรางวัลอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี (UNESCO) โครงการอนุรักษ์ชุมชนย่านตลาดเก่าสามชุกนี้ได้รับรางวัล Award of Merit เนื่องจากแผนฟื้นฟูของโครงการสามชุกนี้ได้แสดงออกถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและแนวทางที่แสดงถึงความร่วมมือกันของหน่วยงานท้องถิ่นจนสามารถผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ โครงการนี้ทำให้เกิดความตระหนักในวงกว้างของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีพื้นฐานขึ้นมาจากรากหญ้า และมีคุณสมบัติที่เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ชุมชนทางประวัติศาสตร์แห่งอื่น ๆ ในประเทศไทยได้

จัดพิมพ์เมื่อ ธันวาคม 2552

Link : Open book